home >  
Over BAND
BAND is een gezamenlijk initiatief van de ministeries OCW en EZ en het Duitse ministerie BMBF dat mbo studenten in staat stelt om stage te lopen in het buurland. Dit programma wordt uitgevoerd tot eind 2013. Financiering binnen dit programma is niet meer mogelijk.

Werkt u in het mbo en wilt u zelf een uitwisselingsproject opzetten, kunt u zich laten inspireren door de uitgevoerde BAND-projecten en gebruik maken van de project ‘toolkit’. Ook kunt u zich aansluiten bij het BAND netwerk voor kennisdeling over bestaande en nieuwe stageprojecten.